Skip to content
Lukk

Renta inn som ny eier i Flexleie

Renta utvider til Norge

Finske Renta Yhtiöt Oy inngikk 05.10.2018 avtale om å kjøpe 100% av aksjene i det norske utleiefirmaet Flexleie AS. Selskapet eies av AS Atlantis Vest sammen med nøkkelpersoner. Etter oppkjøpet anslås omsetningen i av Renta-konsernet i 2018 til ca 1.400 MNOK. Fullførelsen av oppkjøpet vil finne sted innen utgangen av oktober 2018. Før den tid vil Renta og Flexleie drive sine virksomheter som separate enheter.

Flexleie ble etablert i 2002 og har sin drift på Vestlandet, Nord-Norge og Oslo-regionen. Selskapet har nylig også startet en avdeling i Sverige. Selskapet har hovedkontor i Bergen og har totalt 6 avdelinger med sterk lokal tilstedeværelse. Flexleie styrer mot en omsetning på 120 MNOK i 2018. Selskapet tilbyr utleie av maskiner og utstyr til et bredt spekter av kunder innen bygg/anlegg og industri, og er spesialisert på infrastrukturprosjekter.

“Oppkjøpet av Flexleie er det første steget for Renta i sin utvidelse til Norge og sikrer en inngang til dette viktige maskin- og utstyrsutleiemarkedet i Østersjøregionen. Flexleie er et utmerket selskap, og ambisjonen vår er med Flexleie som utgangspunkt å bli en landsdekkende aktør i Norge.», sier Kari Aulasmaa, konsernsjef i Renta Group. Etter transaksjonen vil Flexleie fortsette sin drift som et selvstendig foretak i Renta-konsernet. Daglig leder i Flexleie, Kato Stien og nøkkelpersoner vil fortsette i deres nåværende stillinger og bli minoritetseiere i Renta Group Oy. Transaksjonen vil ikke påvirke selskapets virksomhet.

«Jeg er veldig glad for å hilse Renta velkommen som den nye eieren av Flexleie. Renta er den perfekte langsiktige industripartneren for oss. Vi deler samme kultur, så vel som det samme syn på vekst og betydningen av lokal tilstedeværelse. Renta har hatt en imponerende vekst i Finland og Sverige, og de er langt fremme når det gjelder digitalisering. Vår felles ambisjon er å bli en landsdekkende utleieaktør. Våre medarbeidere vil få mange nye kolleger over landegrensene, og jeg er sikker på at begge selskapene kan lære av hverandre og sammen bruke den kunnskapen til fordel for våre kunder.”, sier daglig leder i Flexleie, Kato Stien.

Partene har avtalt å ikke publisere kjøpesummen eller andre detaljer i transaksjonen.

For mer informasjon:
Kari Aulasmaa
CEO Renta Group Oy
+358 40 511 6445
kari.aulasmaa@renta.fi

Kato Stien
Daglig leder Flexleie AS
+47 917 27 989
kato@flexleie.no

Renta Group Oy er et finsk utleiefirma som ble etablert i 2016. De opererer i Finland og Sverige med 48 depoter og sysselsetter over 400 personer. Renta er et utleiefirma med et bredt spekter av byggmaskiner, utstyr og tilhørende tjenester. Selskapet leier også ut stillas og værbeskyttelse.