Skademelding


Skademelding gjelder for skader på Renta sine utleide maskiner og utstyr.

Vær oppmerksom på at hver melding må gjelde kun for ett skadeforhold.
Er det flere forskjellige skader må det sendes inn ny skademelding for hver skade.
Skjemaet er utarbeidet etter forsikringselskapenes egne skjemaer og tilpasset Renta sin virksomhet.

Det er leietager, ansvarlig firma, som er ansvarlig for at korrekt informasjon blir lagt inn i skjemaet

Om det ikke foreligger informasjon på et tvunget punkt – fyll dette ut med IA for ikke aktuelt.

SKADET MASKIN/OBJEKT

LEIETAKER, ANSVARLIG FIRMA

MASKINOPERATØR, ANSVARLIG DA SKADE OPPSTO

ANSVARLIG FOR SKADE

BESKRIVELSE AV HENDELSEN

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.