Skip to content
Lukk

PRESSEMELDING: Smartvatten hjelper Renta med sine klimamål

En spredt organisasjon gjorde det utfordrende å nå de ambisiøse målene for kontroll på vannforbruk i Renta AS. Løsningen ble Smartvatten. "Ikke bare får vi på en utrolig enkel måte samlet all data på ett sted, vi har også kontroll over eventuelle vannlekkasjer og har oppnådd våre mål med god margin allerede," sier Lasse Bakke hos Renta.

Renta AS driver utleievirksomhet innen tyngre maskiner og byggestillas og er et av de største selskapene i bransjen. I dag har de 32 avdelinger rundt om i Norge med over 600 ansatte. Selskapet har en ambisiøs miljøpolitikk og jobber bredt når det gjelder energieffektivisering og klimaarbeid, med både sertifiseringer og egne ambisiøse mål som drivkraft.

– Våre miljøretningslinjer ble vedtatt sommeren 2022. Ett av flere fokusområder var vannforbrukskontroll, som innebærer å jobbe med forbruk og sløsing i form av vannlekkasjer og unødvendig forbruk, sier Lasse Bakke, kvalitets- og HMS-ansvarlig i selskapet.

Smartvatten var løsningen på utfordringen

Som et første skritt i arbeidet med vann begynte Renta å kartlegge hvordan avlesninger, registrering av vannforbruk og jevnlig oppfølging ble utført i alle kommunene der de er representert.

– Det viste seg å være en umulig oppgave. Vi så umiddelbart at eksisterende rutiner for avlesning av vannforbruk og oppfølging av innsamlede data ikke var tilstrekkelige. Da vi undersøkte Smartvatten nærmere, innså vi at tilbudet deres var en utrolig enkel løsning på utfordringen vår, forteller Lasse.

Både mer effektiv datainnsamling og tryggere vannkontroll

I løpet av 2022 ble det installert 22 Smartvattenenheter i Rentas lokaler over hele landet. Det primære formålet var å samle inn informasjon på en enkel måte, men gevinsten med løsningen ble desto større.

– Vi hadde en klar plan for tre måneder om hvordan vi skulle følge opp og gjennomføre endringer knyttet til vannforbruk og overvåking. Med Smartvatten installert innså vi at produktet allerede hadde løst våre fremtidige utfordringer, og alt falt på plass. Ikke bare får vi på en utrolig enkel måte samlet all data på ett sted, vi har også kontroll over eventuelle vannlekkasjer. Det føles trygt at systemet gir umiddelbare alarmer hvis noe avvikende skjer, sier Lasse og fortsetter:

– Umiddelbart etter installasjonen fikk vi advarsler om unormalt vannforbruk på flere avdelinger. Det dreide seg om toalettcisterner som sto og rant hele natten, vannkraner som var glemt å skrus av, samt mindre lekkasjer på rør og utstyr i vaskeområdet. De berørte avdelingene kunne da umiddelbart sette inn riktige tiltak. Heldigvis har vi ikke hatt eller har noen større vannlekkasjer eller noen store, skjulte lekkasjer. Men det føles trygt å ha Smartvatten installert nå, ellers ville vi ikke ha kunnet oppdage disse heller.

Enkelt og brukervennlig system

Fordi alt vannforbruk nå registreres automatisk, er det enkelt å sammenstille informasjon fra alle Renta-avdelinger i hele Norden.

– På denne måten kan vi lære av hverandre i konsernet og sammenligne oss med hverandre. Vi har ennå ingen tall på hvor mye vi har spart økonomisk siden Smartvatten ble installert, men vi har økt bevisstheten blant våre ansatte om at vann er en verdifull ressurs som vi ikke sløser bort, og at det er mange skjulte “vann-tyver”, forteller Lasse.

Alle avdelingsledere bruker nå Smartvattens produkt, og reaksjonene er overveiende positive.

– Tidligere har de manuelt lest av vannforbruket og ført inn tallene i Excel. Nå har vi effektivisert hele prosessen, og avdelingslederne går selv inn i Smartvattens system for å hente all data. Alle er overrasket over hvor enkelt og brukervennlig systemet er.

Lønnsomt samarbeid i fremtiden

Jens Karlsson hos Smartvatten er imponert over hvor målrettet Renta er med miljømålene sine.

– Renta forbereder seg virkelig på fremtiden og tar sitt klimaansvar for kommende generasjoner. Det føles fantastisk å få hjelpe dem fremover i enda raskere tempo enn forventet, og jeg ser frem til vårt fortsatte samarbeid i årene som kommer, sier han.

Også Lasse ser frem til den fortsatte felles reisen.

– Jeg har bare positivt å si om samarbeidet vårt med Smartvatten. Oppfølgingen har vært topp siden starten, både under installasjonen og med støtte fra Smartvatten. I løpet av 2024 vil ytterligere seks til syv avdelinger åpne, og etter hvert vil de kobles til Smartvattens system. Produktet deres, som er så enkelt å installere, har løftet arbeidet vårt med energi i selskapet og effektivisert hele prosessen rundt avlesning av vann. Vi kan nå med letthet si at vi oppfyller alle satt mål innen energi- og vannforbruk som kreves i Europa, oppsummerer Lasse.