Skip to content
Lukk

Hafslund og Renta inngår samarbeid om mobile energiløsninger for bygg- og anleggsplasser

Norges største utleieselskap til byggeplasser, Renta, går sammen med Norges største integrerte energiselskap, Hafslund, om å tilby en helhetsløsning for å gjøre bygg- og anleggsplasser utslippsfrie. Sammen skal selskapene bidra til å realisere Oslo kommunes klimastrategi.

Samarbeidet kombinerer Hafslunds ekspertise innen energiberegninger, batteri- og hydrogenteknologi, rådgivning, og avansert dashboard rapportering med Rentas bransjekunnskap innen maskinutleie og dyktighet innen logistikk, og drift.

– Oslo kommune har som mål å redusere byens klimagassutslipp med 95% prosent innen 2030. En stor del av utslippene kommer fra bygg- og anleggssektoren, og disse utslippene må derfor ned. Vi har troen på at en helhetlig løsning som dette vil kunne bidra til å effektivt redusere utslippene fra denne sektoren. Vi er veldig glade for å samarbeide med Norges største utleieselskap, Renta. Vi ønsker å utvikle en radikalt bedre løsning for byggherrer og entreprenører, og da må vi tenke stort. Løsningen vår skal gi enkel og rimelig tilgang til en helhetsløsning for mobil og utslippsfri energi, for å gjøre prosjekter mye mer klimavennlige, sier Victoria Lervik, direktør for grønne byer og teknologi i Hafslund.

 

Partnerskapet tar sikte på å gi kundene en sømløs opplevelse når det gjelder mobile energiløsninger, og spesielt fokusere på reduksjon av utslipp og optimalisering av energiforbruk. Hafslunds dashboard vil fungere som et verktøy for å gi entreprenører og byggherrer sanntidsrapporter og oversikt over energiforbruk og klimagassutslipp, og automatisere lovpålagt rapportering. Informasjonen vil kunne brukes til å sikre så lavt energiforbruk som mulig i fremtidige prosjekter og gjøre dem mer lønnsomme.

– Ved å kombinere Hafslunds erfaring og ekspertise på energi med vår kompetanse innen maskinutleie og tilgang på, logistikkfunksjoner og driftsløsninger, kan vi tilby en helhetlig løsning som adresserer dagens energiutfordringer på bygg- og anleggsplasser, sier Knut Grothaug, Chief Business Development Officer i Renta.

 

Partnerskapet tredde offisielt i kraft 11. september.


For mer informasjon:

Marte Hortemo
Kommunikasjonssjef konsern i Hafslund
marte.hortemo@hafslund.no
+47 993 56 242

Knut Grothaug
Chief Business Development Officer i Renta
knut.grothaug@renta.no
+47 480 08 204


Om selskapene


Om Hafslund

Hafslund er en av Europas største og Norges nest største produsent av fornybar kraft, og eier helt eller delvis mer enn 80 vannkraftverk i Norge. Hvert år produserer vi 21 TWh vannkraft fra våre anlegg og vi leverer 1,9 TWh fjernvarme til 400 000 mennesker og bedrifter i Oslo. Hafslund har en klar vekststrategi for årene som kommer, og satser blant annet på havvind, landbasert vind, solenergi og løsninger som bidrar til smart grønn byutvikling. Selskapet eier 50 prosent av Eidsiva Energi, og med det også Norges største nettselskap, Elvia.

Om Renta

Renta AS ble etablert som selskap i Norge i 2018, da det finske morselskapet Renta Oy kjøpte vestlandsfirmaet Flexleie (50 ansatte og 120 mill. i omsetning). I 2021 kom nordnorske Byggesystemer med på laget (180 ansatte og 285 mill. i omsetning). I april i 2022 ble østlandsaktøren Utleiesenteret kjøpt opp (80 ansatte og 305 mill.). I mars 2023 ble Høyde-Service Utleie kjøpt og i Juni ble MyLift og MB Stillas også en del av Renta. Renta AS er nå det største utleieselskapet innen utleie av maskiner, stillas og øvrig utstyr til bygg- og anleggsbransjen. Vi er over 650 ansatte fordelt på 32 avdelinger lokalisert i Bergen, Os, Stavanger, Stord, Oslo, Drammen, Vinterbro, Dal, Langhus, Gardermoen, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Skedsmokorset, Porsgrunn, Sandefjord, Arendal, Mo i Rana, Bodø, Svolvær, Narvik, Sortland, Harstad, Finnsnes, Tromsø og Alta.