AMV Kurver til 4-aksler

AMV Kurver til 4-aksler

Fast kurv: SWL 1000 kg (inkl. 2 personer)

Membrankurv: SWL 750 kg (inkl. 2 personer & 400 kg membran)

Boltekurv: SWL 650 kg (inkl. 1 person) 

PE kurv: SWL 1000 kg (inkl. 2 personer)

Ladekurv: SWL 500 kg (inkl. 1 person)

Borekurv: SWL 200 kg (inkl. 2 personer)

Fast kurv: SWL 1000 kg (inkl. 2 personer)

Membrankurv: SWL 750 kg (inkl. 2 personer & 400 kg membran)

Boltekurv: SWL 650 kg (inkl. 1 person) 

PE kurv: SWL 1000 kg (inkl. 2 personer)

Ladekurv: SWL 500 kg (inkl. 1 person)

Borekurv: SWL 200 kg (inkl. 2 personer)